انجام آزمایشات دروس زیست , فیزیک و زمین شناسی جهت شرکت در مسابقات آزمایشگاه

در مورخ 28 بهمن ماه 1397 روز یکشنبه سرکار خانم رحیم داد دبیر محترم فیزیک آموزشگاه دانش آموزان منتخب راه یافته به مسابقات آزمایشگاهی بین مدارس امام حسین(علیه السلام) پایه دهم تجربی را به آزمایشگاه آموزشگاه برده و آزمایشات درس فیزیک را به آنها آموزش دادند.

و در مورخ 29 بهمن ماه 97 روز یکشنبه سرکار خانم بهشتی دبیر محترم زمین شناسی آموزشگاه دانش آموزان منتخب پایه دهم تجربی را به آزمایشگاه برده و آزمایشات درس زمین را به آنها آموزش دادند.

در مورخ 28 بهمن ماه 97 روز یکشنبه سرکار خانم ملکیان دبیر محترم زیست شناسی آموزشگاه دانش آموزان منتخب پایه یازدهم تجربی را به آزمایشگاه آموزشگاه برده و آزمایشات مربوط به درس زیست شناسی را به آنها آموزش دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20