انتخاب روسای شورای دانش آموزی شهرستان

در مورخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ روز یک شنبه با توجه به بخشنامه مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس شورای دانش آموزی سه دانش آموز منتخب شورای دانش آموزی همراه معاون پرورشی سرکار خانم مردان پور در مراسم انتخابات روسای شورای دانش آموزی که در کانون ریحانه برگزار گردید شرکت نمودند و دانش آموز نادیا ناصری به عنوان عضو شورای دانش آموزی شهرستان انتخاب گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20