اقدامات اولیه و برگزاری کلاسهای تشویقی

در مورخ 29 آبان ماه 98 روز چهارشنبه جلسه ای با حضور مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری,معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی , مشاور محترم سرکار خانم امامی فر و معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان جلسه ای در خصوص نحوه , زمان برگزاری کلاسهای تشویقی دانش آموزان برتر آزمون های گزینه دو برگزار و تصمیمات لازم اخذ گردید.

سپس در مورخ 30 آبان ماه 98 روز پنج شنبه کلاسهای تشویقی سری اول با کلاسهای ویژه دهم انسانی : عربی , زبان, ریاضی دهم تجربی : ریاضی , شیمی , یازدهم تجربی: ریاضی , شیمی , یازدهم انسانی: عربی و دوازدهم تجربی با درس شیمی جهت دانش آموزان موفق و کوشا به صورت رایگان برگزار گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20