اقدامات اولیه در راستای پروژه ی مهر

در مورخ 27 شهریور ماه 98 روز چهارشنبه کارپردازان محترم جناب آقای یعقوبی و جناب آقای گورکانی به آموزشگاه تشریف آوردند و جهت اجرای پروژه مهر و آماده سازی آموزشگاه با سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم آموزشگاه همکاری نمودند.

در مورخ 30 شهریور ماه 98 مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی با همراهی جمعی از دانش آموزان عزیز و فعال تابلوی دفتر آموزشگاه را در راستای پروژه مهر آماده سازی نمودند تا برای استقبال از دبیران , اولیاء عزیز و دانش آموزان گرامی آماده سازی های اولیه انجام گردد.

رويدادي اجتماعي كه طيف وسيعي از جامعه و اركان نظام اداري و آموزشي كشور را درگير خود مي سازد و البته تلاش دست اندركاران و متوليان امر در اين راستا براي ايجاد فضايي باشكوه، نشاط آور و اميدوار به آينده اي روشن در عرصه تعليم و تربيت با محوريت (پروژه مهر) را باید مورد توجه قرار داد.در این راستا دانش آموزان عزیز بسیجی به سرپرستی مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی تابلوی بسیج و انجمن را آراسته نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20