اقدامات اولیه در خصوص برگزاری امتحانات ترم اول

در مورخ 2 دی ماه 98 روز دوشنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی تابلوی پرورشی آموزشگاه رابا مطالبی در خصوص طنز امتحانی و طریقه صحیح مطالعه جهت شروع امتحانات ترم اول فضا سازی نمودند و دانش آموزان عزیز با اشتیاق به خواندن مطالب پرداختند.

در مورخ 3 دی ماه 98 روز سه شنبه فضای سالن آموزشگاه با همکاری تمامی همکاران کادر خانمها: افشاری , نورالهیان , فضلعلی , مولوی , امامی فر , واحدی , اسحاق زاده و جناب آقای یعقوبی و گورکانی از موسسه امام حسین(علیه السلام) جهت برگزاری امتحانات ترم اول در محیطی گرم و مناسب با نور عالی آماده سازی گردید.

سپس مسئول محترم سرویس آموزشگاه جناب آقای محبوب با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای توجیهی در خصوص بازه سرویس دهی دانش آموزان عزیز در بازه امتحانات نوبت اول برگزار و برنامه امتحانی را به ایشان تقدیم نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20