اقدامات اولیه جهت برگزاری امتحانات ترم اول

در مورخ 19 آذر ماه 98 روز سه شنبه تغییرات قطعی ارسالی از موسسه امام حسین(علیه السلام) در خصوص آخرین بودجه بندی دروس نوبت اول جهت اطلاع دبیران گرامی در تابلوی دفتر آموزشگاه نصب گردید و مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری نیز این تغییرات را به اطلاع همکاران محترم رساندند.

در مورخ 25 آذر ماه 98 روز دوشنبه برنامه امتحانی نوبت اول ارسالی از موسسه امام حسین (علیه السلام) بعد از بررسی توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و آماده سازی توسط معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی ,سرکار خانم نورالهیان معاون محترم آموزشی برنامه ها را جهت توزیع تحویل نمایندگان کلاسی قرار گرفت.سپس برنامه مراقبت امتحانات نوبت اول توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری تنظیم و توسط معاون محترم فناوری آماده سازی و تحویل دبیران محترم آموزشگاه گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20