اعتکاف علمی نوروز 1401 آغاز گردید

از مورخ 26 اسفند ماه 1400 روز پنج شنبه اعتکاف علمی نورور 1401 به مدت 15 روز راس ساعت 7:30 در آموزشگاه ویژه دانش آموزان تمامی پایه ها در کلاسهای دو یا یک نفره به سرپرستی معاونین دبیرستان دوره دوم خانم های مولوی ، مرادی ، نورالهیان و مربی بهداشت دوره اول خانم صداقت در محیطی آرام و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی آغاز گردد که با استقبال بی نظیر دانش آموزان عزیز روبرو شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20