از دانش آموز برتر گزینه دو تقدیر به عمل آورده شد

در مورخ 14 آذر ماه 1400 روز یکشنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری با همکاری سرکار خانم فضلعلی معاون آموزشی دانش آموزان عزیز را به محوطه آموزشگاه دعوت نمودند و سپس در از تلاش دانش آموزان پر تلاش آموزشگاه تقدیر به عمل آورده و از دانش آموز کوشا دوازدهم انسانی خانم محدثه سلیمانی به دلیل کسب مقام اول استانی در امتحان گزینه دو تقدیر و هدیه ای جهت یاد بود به ایشان اهدا گردید.

پس از آن سرکار خانم فضلعلی لیست نفرات برتر گزینه دو آموزشگاه را در تابلوی آموزشی سالن آموزشگاه جهت اطلاع نسب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20