از امتحان شیمی و ریاضی ترم اول بازدید صورت پذیرفت

در مورخ 19 دی ماه 1400 روز یک شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا به آموزشگاه تشریف آوردند و از جلسه امتحان شیمی پایه دوازدهم تجربی و ریاضی دوازدهم انسانی بازدید به عمل آوردند و در پایان نیز با مدیریت محترم آموزشگاه در خصوص موارد مورد نیاز آموزشگاه جلسه ای برگزار نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20