آموزش مانور زلزله برگزار شد

مانور سراسری زلزله در روز دوشنبه مورخ ۸ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور دانش آموزان و با هماهنگی مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم افشار و با آموزش های دبیر محترم درس زمین شناسی سرکار خانم بهشتی برای ایمنی در برابر زلزله صورت پذیرفت .ایشان در زمینه اقدامات لازم حین زلزله و در مورد چگونگی دوری از مناطق پر خطر در مدرسه و خانه و قرار گرفتن در نقطه امن توضیحات کامل و مفیدی به دانش آموزان ارائه نمودند . پس از آن به صورت عملی به دانش آموزان نحوه قرار گرفتن موقع زلزله آموزش داده شد.

محیط آموزشگاه نیز جهت مانور روز دوشنبه 8 آذر ماه 1400 توسط مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور آماده سازی گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20