آموزش حضوری نرم افزار کلاس های آنلاین

در مورخ 30 شهریور ماه 99 روز یک شنبه معاون محترم فناوری آموزشگاه سرکار خانم مولوی پس از تهیه کلیپ های آموزشی نرم افزار جدید آموزشگاه و انتشار این کلیپها در کانال های آموزشی آموزشگاه در سروش به کلاسهای درسی رفته و با رعایت پروتکل های بهداشتی این نرم افزار را نیز به صورت حضوری به دانش آموزان عزیز توضیح و در طی تدریس دانش آموزان سوالات خود را از ایشان پرسیده و نرم افزار جدید مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20