آموزش حرکات نظام جمع

درس آمادگی دفاعی در دوران دفاع مقدس به دروس مدارس پیوست . امام خمینی (ره) با اقدام انقلابی و دور اندیشی ، مردم از جمله جوانان و نوجوانان را به آموزش فنون رزم و دفاع فرا خواند . در روز شنبه مورخ 26 آذر ماه 1401سرکار خانم قهرمانی دبیر درس آمادگی دفاعی به آموزش حرکات نظام جمع به دانش آموزان پایه دهم پرداختند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20