آموزشگاه جهت برگزاری اعتکاف علمی ویژ نوروز آماده سازی گردید

در مورخ 25 اسفند ماه 1400 روز چهارشنبه سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار آموزشگاه محیط سالن و کلاسها را جهت برگزاری اعتکاف علمی ویژه نوروز که از مورخ 26 اسفند ماه 1400 روز پنج شنبه راس ساعت 7:30 الی 9:30 آغاز گردیده و تا 12 فروردین 1401 روز جمعه ادامه خواهد داشت که این طرح با استقبال بی نظیر دانش آموزان جهت ثبت نام روبرو گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20