آماده سازی و شرکت در اردوی آمادگی دفاعی

در مورخ 21 فروردین ماه 98 روز چهارشنبه دبیر محترم آمادگی دفاعی سرکار خانم مرادی دانش آموزان پایه دهم تجربی و انسانی را به حیاط آموزشگاه آورده و درس آمادگی دفاعی را در محیط آزاد جهت آماده سازی اردو های آمادگی دفاعی برگزار و آموزشهای لازم را ارائه نمودند.

در مورخ 26 فروردین ماه 97 روز دوشنبه تمامی دانش آموزان عزیز پایه دهم تجربی و انسانی به سرپرستی دبیر محترم آمادگی دفاعی در اردوی آمادگی دفاعی که در کانون شهید فاضلی برگزار گردید راس ساعت 7:30 حضور به عمل آوردند و در این همایش شرکت پرشور نمودند و در انتها در ساعت 12:30 این اردو به اتمام رسید و پس از آن به همراه سرپرست محترمشان در آموزشگاه حضور به عمل آوردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20