آماده سازی و به صدا در آمدن زنگ مهربانی راس ساعت 9

در مورخ 27 فروردین ماه 97 روز سه شنبه معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی با همکاری معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم امامی فر تمامی دانش آموزان عزیز را به حیاط آموزشگاه فرا خواندند و طی جلسه ای در مورد زنگ مهربانی که در مورخ 28 فروردین ماه به مناسبت همدلی و همراهی با هموطنان سیل زده برگزار خواهد شد توضیحات لازم را به دانش آموزان عزیز دادند.

 در مورخ 28 فروردین ماه 98 روز چهارشنبه معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی با همکاری معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم امامی فر راس ساعت 9 زنگ مهربانی را که جهت کمک به هموطنان عزیز سیل زده بود به صدا در آوردند و دانش آموزان عزیز با شور در این عمل خیر شرکت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20