آماده سازی و برگزاری اولین با دبیران محترم

در مورخ 2 مهر ماه 98 روز سه شنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی موارد اولیه و پیش نیاز برای برگزاری جلسات دبیران , شورای مدرسه , انجمن اولیاء ومربیان و …… جهت استفاده , آمادگی کامل و زیبا سازی جهت برگزاری این جلسات برای سال تحصیلی جدید آماده سازی نمودند.

سپس سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه راس ساعت 9 با دبیران محترم حاضر در در آموزشگاه جلسه ای برگزار نمودند و طی جلسه مربوطه ضمن عرض خیر مقدم و تبریک سال تحصیلی جدید برنامه کلاسی را به دبیران ارائه نمودند و در طی این جلسه با همفکری دبیران محترم در خصوص راهکارهای مورد نیاز برای پیشرفت روز افزون دانش آموزان و تهیه بهترین امکانات برای آموزشگاه برنامه ریزی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20