آماده سازی و برگزاری انتخابات دانش آموزی

براساس ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مدارس، شورای دانش آموزی، برای مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی، پرورشی، انضباطی، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنها و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل می‌شود.

در مورخ 1 آبان ماه 98 روز چهارشنبه سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه اقدامات اولیه جهت برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی که هر سال در اول آبان ماه برگزار می گردد را تدارک دیدند و راس ساعت 9:30 پس از انجام تدارکات اولیه ویژه انتخابات دانش آموزی , دانش آموزان را به صورت کلاس به کلاس فراخواند ند تا در محیطی آرام و مناسب جهت برگزاری انتخابات به کاندید مورد نظر خود با آگاهی کامل رای دهند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20