آماده سازی محیط آموزشگاه و برگزاری کلاس های رفع اشکال مطابق پروتکل بهداشتی

در مورخ 26 اردیبهشت ماه 98 روز جمعه محیط آموزشگاه جهت برگزاری کلاسهای رفع اشکال توسط کارپرداز محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) جناب آقای یعقوبی و خدمتگذار محترم آموزشگاه سرکار خانم اسحاق زاده ضد عفونی گردید.سپس در مورخ 27 اردیبهشت روز شنبه محیط دفتر و کلاسهای آموزشگاه جهت برگزاری کلاسهای رفع اشکال طبق پروتکل بهداشتی ارسالی از اراده محترم آموزش و پرورش توسط همکاران محترم کادر آماده سازی گردید.

سپس راس ساعت 9 طبق تقسیم بندی انجام شده بر طبق پروتکل بهداشتی توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در خصوص نحوه شرکت دانش آموزان عزیز و دبیران محترم جهت برگزاری کلاسهای رفع اشکال ،دبیران محترم در آموزشگاه حضور به عمل آوردند و سپس دانش آموزان عزیزی که اشکال درسی داشتند در کلاس رفع اشکال حضور به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20