آماده سازی فضا جهت برگزاری جشن یلدا

در مورخ 30 آذر ماه 98 روز شنبه جلسه ویژه برگزاری جشن یلدا با حضور مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری, معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی , مشاور محترم سرکار خانم امامی فر , معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی در دفتر آموزشگاه برگزار گردید و تصمیمات و برنامه های لازم جهت برگزاری این مراسم اخذ گردید.

سپس دانش آموزان پایه دهم تجربی 1 به سرپرستی و راهنمایی مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی اقدامات اولیه جهت برگزاری جشن یلدا در سالن آموزشگاه را انجام و سفره ای زیبا را آذین نمودند.

پس از آن دفتر آموزشگاه با همکاری معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی , مشاور محترم سرکار خانم امامی فر و معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان نیز به این مناسبت و جهت پذیرایی از دبیران محترم آماده سازی گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20