آماده سازی فضای آموزشگاه جهت شروع سال تحصیلی جدید

از مورخ 13 شهریور ماه 99 روز پنجشنبه ساعت 10 همکاران محترم کادر سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه ،معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و معاون محترم انضباطی  سرکار خانم نورالهیان و خدمتگزار محترم سرکار خانم اسحاق زاده فضای ورودی ،سالن و کلاسهای آموزشگاه را با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت شروع سال تحصیلی 99-1400 از 15 شهریور ماه روز شنبه آماده سازی نمودند و محیط |آموزشگاه ضد عفونی گردید و در انتها بیلبورد های تبریک سال تحصیلی جدید و نکات بهداشتی را در سالن و ورودی آموزشگاه نصب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20