آماده سازی آموزشگاه جهت شروع سال تحصیلی

پاییز با خود شور می آورد و قاصدکها خبر بازگشایی مدارس می دهند، درختان آماده می شوند تا با شوق، برگهای رنگارنگشان را چون کاغذهای رنگی بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند و سارها بر شاخه های انبوه درختان صف کشیده اند، تا آوازهای گرمشان را بدرقه کنند

در مورخ 29 شهریور ماه 1400 محیط کلاسها ، دفتر ،سالن ، آموزشگاه و آزمایشگاه جهت برگزاری کلاسهای سال جدید آماده سازی گردید تا دانش آموزان عزیز از بهترین امکانات جهت شروع سال جدید استفاده نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20