آغاز کلاسهای درسی پس از اتمام امتحانات ترم اول

لرد چسترفیلد: دانسته هایتان را مانند یک ساعت مچی در دست کنید، نه صرفا به این خاطر که نشان دهید آن را دارید. بلکه به این خاطر که اگر کسی از شما ساعت را پرسید، برایش بگویید.

از مورخ 25 دی ماه 98 روز چهارشنبه کلاسهای درسی با دروس فیزیک , تاریخ , ریاضی , عربی و پس از اتمام امتحانات نوبت اول آغاز گردید و دانش آموزان عزیز و دبیران گرامیشان با شور و اشتیاق بیشتر از گذشته در کلاسهای درس خود حضور به عمل آوردند و در شروع کلاس ها برگه امتحانات نوبت اول تحویل دانش آموزان عزیز گردید و مشکلات دانش آموزان در جلسه اول توسط دبیر مربوطه برطرف گردید.حضور دوباره دانش آموزان ودبیران گرامی در کلاسهای درس پس از اتمام امتحانات نوبت اول به مدرسه رنگ و رویی تازه بخشید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20