آغاز کلاسهای درسی در سال تحصیلی 1401-1400

در مورخ 3 مهر ماه 1400 روز شنبه با آغاز سال تحصیلی جدید در پایه دهم و یازدهم تمامی رشته تدریس به صورت مجازی با استفاده از بهترین امکانات آموزشی ( ادوبی کانکت و شاد ) آغاز گردید و از مورخ 4 مهر ماه روز یک شنبه در پایه دوازدهم تجربی و انسانی کلاسهای درسی به صورت حضوری در  محیطی آرام و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی با درس شیمی سرکار خانم خلوصی دوازدهم تجربی 2 و درس زیست شناسی سرکار خانم ملکیان دوازدهم تجربی 1 و معارف برای رشته انسانی آغاز گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20