آغاز امتحانات ترم اول

در مورخ 4 دی ماه 98 روز چهارشنبه در پایه دهم و دوازدهم رشته های ریاضی, تجربی و انسانی آموزشگاه راس ساعت 8 با درس ادبیات فارسی و در پایه یازدهم در رشته های ریاضی, تجربی و انسانی راس ساعت 10:30 با درس ادبیات فارسی امتحانات ترم اول در محیطی مناسب آغاز گردید.

 

همزمان با برگزاری آزمون شیمی ترم اول پایه های دهم و دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی و آزمون آمار و ریاضی پایه دهم و دوازدهم رشته انسانی مربی محترم تربیت بدنی آموزشگاه سرکار خانم سلطانی جهت آرامش روحی و انرژی مضاعف دانش آموزان عزیز نرمش های کششی را قبل از آغاز امتحان با شور و اشتیاق اجرا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20