آزمون شبه نهائی برگزار گردید

در مورخ 22 اسفند ماه 1400 روز یک شنبه اولین امتحان شبه نهائی با درس زبان انگلیسی  و مورخ 24 اسفند ماه روز سه شنبه  با درس ریاضی راس ساعت 8 ویژه دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تمامی رشته ها از طرف اداره محترم آموزش و پرورش برگزار گردید حوزه امتحانی دانش آموزان عزیز این آموزشگاه دبیرستان نمونه محمودیه بود که با استقبال پور شور این عزیزان روبرو شد و کارشناسان محترم اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه از نحوه برگزاری امتحانات بازدید به عمل آوردند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20