آزمایش مربوط به واکنشهای برگشت پذیر انجام گردید

عنوان : آیا همه ی واکنش ها برگشت پذیرند؟

هدف:شناسایی واکنش های برگشت پذیر

مواد لازم: مس سولفات آب دار – بوته چینی

مراحل انجام آزمایش:

آزمایش الف)

مقدار کمی مس( II )سولفات آب دار را در بوته چینی ریخته و به آرامی آن را روی شعله ی گاز حرارت دادیم و ته چینی را از روی شعله برداشتیم و گذاشتیم تا سرد شد.سپس مقدار یک میلی لیتر آب مقطر را به آن اضافه کردیم

آزمایش ب )

در سه لوله آزمایش مقداری محلول چایی می ریزیم

در لوله آزمایش اول 10 قطره محلول 0/2 مول بر لیتر هیدر و کلرید اسید اضافه می کینم

در لوله آزمایش دوم 10 قطره محلول 0/2 مول بر لیتر سود اضافه می کنیم .

تئوری:

یک نمونه دیگر از واکنش های برگشت پذیر را می توان چرخه آب را مثال زد

نتیجه:

آزمایش الف)

بعد از حرارت دادن مس IIسولفات رنگ آن به سفید در می اید و بعد از ریختن آب مقطر بر روی آن رنگ آن به آبی تغیر پیدا می کند

آزمایش ب)

زمانی که به محلول چای باز اضافه می شود رنگ آن تیره می شود و زمانی که اسید به ان اضافه می کنیم به رنگ روشن تبدیل می شود. به این واکنش ،واکنش برگشت پذیر گفته می شود

در مورخ 15 بهمن ماه 97 روز دوشنبه سرکار خانم یزدان پناه دبیر محترم شیمی آموزشگاه دانش آموزان پایه یازدهم تجربی خانمها غفوری نیا, بدیعیان , طایفه , نجیب منتخبان راه یافته به مسابقات آزمایشگاه مدارس امام حسین(علیه السلام) را به آزمایشگاه آموزشگاه برده و آزمایش واکنشهای برگشت پذیر را برای دانش آموزان عزیز آموزش دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 14.7/20