آزمایش دما ، انحلال پذیری و محلول نمکی حساس در آزمایشگاه انجام گردید

در مورخ 15 بهمن ماه 98 روز سه شنبه سرکار خانم یزدان پناه دانش آموزان پایه دهم تجربی منتخب جهت شرکت در مسابقات آزمایشگاهی مدارس امام حسین (علیه السلام ) را جهت آزمایش به آزمایشگاه برده و در خصوص محلول نمکی حساس که برگشت پذیری نمک را نشان میدهد توضیحات لازم را به صورت عملی نشان دادند و سپس دانش آموزان عزیز خود به تنهایی و با نظارت دبیر محترمشان آزمایش را انجام دادند.

پس از آن موضوع دما و انحلال پذیری به دانش آموزان عزیز توضیح دادند ، این آزمایش رابطه دما با انحلال پذیری نمک ها را نشان میدهد که بعضی از نمک ها با افزایش دما میزان انحلال پذیری آنها افزایش و بعضی کاهش می یابد که دبیر محترم پس از انجام این آزمایش از دانش آموزان عزیز درخواست نمودند که خود به تنهایی و با نظارت دبیر محترمشان آزمایش را انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 7.3/20