آزمایش تاثیر دی اکسید کربن در هوای بازدمی برگزار گردید

در مورخ 29 مهر ماه 97 روز یک شنبه در زمان درس آزمایشگاه شیمی کلاس دهم تجربی 1 و 2  دبیر محترم شیمی سرکار خانم یزدان پناه دانش آموزان عزیز را به آزمایشگاه برده و آزمایش تاثیر دی اکسید کربن در هوای بازدمی را با همکاری دانش آموزان عزیز برگزار نمودند و در پایان هر یک از دانش آموزان به تنهایی و با نظارت دبیر محترمشان این آزمایش را اجرا و از آموزش جدید خود بهره ور شدند.

کربن دی‌اکسید از آبی به سبز و سرانجام به زرد تبدیل می‌شود. واکنش در دو مرحله اتفاق می‌افتد. ابتدا کربن دی‌اکسید با آب واکنش می‌کند و کربنیک اسید تولید می‌شود. سپس این اسید با برم تی مول آبی ، ترکیب شده و سبب تغییر رنگ آن از آبی به زرد می‌شود.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20