آذین آموزشگاه به پیام های تسلیت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

در مورخ 14 دی ماه 98 روز شنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری به مناسبت شهادت سردار سلیمانی در زمان آغاز آزمون نوبت اول درس عربی, منطق, جامعه به دانش آموزان عزیز تسلیت عرض نمودند.

سپس مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی با همکاری مسئول محترم مالی آموزشگاه سرکار خانم واحدی سر در آموزشگاه را به مناسبت شهادت سردار سپهبود سلیمانی با نام ایشان و نصب پیام تسلیت آذین نمودند.پس از آن محیط آموزشگاه توسط مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی به پیام های تسلیت و نصب پارچه های سیاه آذین گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20