آذین آموزشگاه به مناسبت گرامی داشت روز معلم صورت پذیرفت

حضرت آیت الله خامنه ای: دست توانای معلم است که چشم‌انداز آینده ما را ترسیم می‌کند. اگر می‌بینید که امیرمؤمنان، مولای متقیان علی (علیه السلام) می‌فرماید: من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً؛ هرکس چیزی به من بیاموزد، مرا غلام خویش کرده است. این بیان برای ما درس است تا معلمان، قدر خود را بدانند و تشخیص دهند که چقدر، وجود آنها در سرنوشت یک ملت مؤثر است.

در مورخ 17 اردیبهشت ماه 1401 روز شنبه معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور با همکاری خدمتگذار آموزشگاه سرکار خانم اسحاق زاده فضای آموزشگاه را جهت روز معلم آذین نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20