آذین آموزشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس

 جنگ، کار پیچیده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. مدیریت جنگ و فرماندهی جنگ، کار بسیار سنگین و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ای است. این کار را جوانهای نورس ما در بسیاری از بخشها انجام می دادند . این تدبیر، این حکمت، چیز بسیار شگفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آوری است؛ مظهر شکوفائی استعدادها و ظرفیتهاست. چقدر جوانهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سال رفتند در جبهه و توانستند در آنجا کارهای بزرگ از خودشان نشان بدهند. بعضی شهید شدند، بعضی هم جزو سرمایه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انقلاب بودند، بعدها کشور از اینها استفاده کرد. حقیقتاً این جوری بود که سپاه پاسداران یکی از مراکز صدور نیرو به همه جای کشور شده در طول این بیست و هفت هشت سال؛ به خاطر اینکه جنگ توانست از یک مجموعه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جوان، مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ای از عناصر کارآمد و بااستعداد درست کند و تحویل بدهد؛ چون استعدادها در اینها شکوفا شد.

در مورخ 26 شهریور ماه 99 روز چهارشنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی با همکاری جمعی از دانش آموزان بسیجی و فعال آموزشگاه فضای سالن و دفتر آموزشگاه را به مناسبت هفته دفاع مقدس آذین نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20