آذین آموزشگاه به مناسبت هفته بسیج

رهبر انقلاب اسلامی می فرمایند : عرصه‌ی بسیج یک عرصه‌ی عمومی است؛ نه مختص یک قشر است، نه مختص یک بخشی از بخشهای جغرافیائی کشور است، نه مختص یک زمانی دونِ زمان دیگری است؛ نه مختص یک عرصه‌ی دون عرصه‌ی دیگری است. در همه‌ی جاها، در همه‌ی مکانها، زمانها، عرصه‌ها و در همه‌ی قشرها، این وجود دارد. این معنای بسیج است.

در مورخ 1 آبان ماه 1400 روز شنبه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و سیزده آبان در فضای مجازی کانال پرورشی و تابلو اعلانات آموزشگاه پیامهای تبریکی توسط معاون محترم پرورشی سرکار خانم مردان پور نصب و ارسال گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20