آذین آموزشگاه به مناسبت عید سعید فطر انجام گردید

عید فطر یا عید روزه‌ گشا یک جشن مذهبی است که توسط مسلمانان در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود و نشان دهندهٔ پایان ماه رمضان و شروع ماه شوال از طلوع تا غروب خورشید است. در این عید مذهبی مسلمانان مجاز به روزه گرفتن نیستند.تاریخ شروع هر ماه هجری قمری بر اساس زمان مشاهده ماه جدید توسط مقامات مذهبی محلی متفاوت است، بنابراین روز جشن بر اساس کشور و منطقه و نوع مذهب متفاوت است.

در مورخ 11اردیبهشت ماه 1401 روز یک شنبه معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور با همکاری خدمتگذار آموزشگاه سرکار خانم اسحاق زاده فضای آموزشگاه را جهت عید سعید فطر آذین نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20